Attest til tillitselev

Gjennom praktisk aktivitet får en tillitselev erfaring og kunnskap om demokratiske arbeidsmåter og beslutningsprosesser. Via elevrådsarbeid tar en medansvar for å forme et godt læringsmiljø.

 

Når kravene til det å være tillitselev er oppfylt, så kan en tillitselev få skrevet en attest som forteller hva en har jobbet med i elevrådet eller som representant for elevene i arbeidsgruppe eller komité.
Dette forutsetter at tillitsvalgt deltar i opplæringsdelen og utfører det arbeidet som inngår i det å være tillitselev, bl.a. det å lede klassens time.
Opplæring i elevrådsarbeid vil bli gjennomført av elev- og lærlingeombudet i Nordland og av ledelsen ved skolen.
Det vil også bli gitt nødvendig opplæring for å ivareta oppgavene som elevmiljørepresentanter i skolens Arbeidsmiljø- og skoleutvalg (AMS-utvalg), innstillingsmøter, kantine- og skolemiljøutvalg.