Elevråd på Fauske vgs

Elev- og lærlingombudet i Nordland er fylkestingets ombud for videregående opplæring.

Håndbok elevrådskontakten 2016 (PDF, 815 kB)

Elevråd kokebok 2016 (PDF, 980 kB)

ELEVRÅDET FAUSKE VGS 2019/2020

 

Vestmyra:

Leder: Håvard Dragland(ST3A)

Nestleder: Susanne Kolden(HO2D)

Sekretær: Celine Drevland(SS2I)

Styremedlem: Erik S.Borge(ID1C), Benjamin Hansen(ST1A), Therese Hafstad(ST2A)

Søbbesva:

Leder: Astrid Åbergsjord (TP3P)

Nestleder: Magnus B.Hansen(BA2R)

Styremedlem: Adrian Gøk, Magnus Haltvik, Oliver Johansen, Sivert Kvarteig, Hallvard Johansen

 

Skolemiljøutvalget: Håvard Dragland, Susanne Kolden, Astrid Åbergsjord, Magnus B.Hansen

AMU: Håvard Dragland, Magnus Haltvik

Kantineutvalg: Benjamin Hansen, Celine Drevland

Trivselskomite: Martine Wangen, Mathilde Martinussen, Adil Farahe, Fredrik Risvoll, Erik Setså Borge, Therese Hafstad, Sunniva Nørve

 

ST1A Benjamin Hansen

Vara: Mathilde Martinussen

ST2A Therese Hafstad

Vara: Kamilla Aanesen

ST3A Håvard Dragland

Vara: Tove Pedersen

ID1C Erik Setså Borge

Vara: Hannah Fauli

ID2C Fredrik Risvoll

Vara: Frida Bakkegård

SS2I Celine Drevland

Vara: Monja Karlsen

HO1A Martine Wangen

Vara: Daniel

HO1B Adil Farahe

Vara: Anine Larsen

HO2A Barbro Andersson

Vara: Amir Roch

HO2D Susanne Kolden

Vara: Sunniva Nørve

BA2Z Tobias Holmegård

Vara: Lasse Meisler

BA1F Ronay Aykut

Vara: Johan Edin Kristensen

TP1K Sebastian Olsen Mathisen

Vara: Nicolai Fagerbakk Larsen

TP2P Adrian Gøk

TP3P Astrid Åbergsjord

Vara: Elias Lunde

BA2R Magnus B.Hansen

Vara: Olise

BA2S Magnus Haltvik

Vara: Julian Johansen

BA2T Oliver Johansen

Vara: Leander Bang

BA2U Sivert Kvarteig

Vara: Hallvard Johansen

HO1V Tesheme Faries Weldezghi

Vara: Zahra Walizada