Elev- og lærlingetjenesten

Elevinspektør har ansvar for tjenestene i samarbeid med rådgivere, enhetsledere, miljøtjeneste, helsesykepleier, formidlingskoordinatorer, OT og PPT.

Alle som jobber med slike saker har taushetsplikt.

Elever, lærlinger og foresatte kan kontakte disse ved behovKlikk for stort bilde