Praktisk informasjon fra biblioteket

 Biblioteket har et bredt tilbud av tjenester for å hjelpe deg i studiehverdagen. Det er også biblioteket som administrerer utlånsordningen av lærebøker. 

 

Lånekort:

Skolebeviset/ansattbeviset brukes som lånekort – ha det alltid med deg når du skal låne! Du kan også lagre kortet på mobilen – ta kontakt så viser vi deg hvordan!

Utlånsautomat:

Bibliotekene har selvbetjente utlånsautomater. Her kan du registrere egne lån med skolebeviset.

Lånetid:

Lånetiden er 4 uker for bøker og lydbøker. Det er 1 uke for DVD-filmer. E-bøker kan du låne i 3 uker. Aviser og tidsskrifter leses i biblioteket.  Du kan fornye lånet om du ønsker å låne lengre.

Gratis læremidler:

 Alle elevene ved skolen får låne det de trenger av læremidler på biblioteket. I forkant må du ha fylt ut et låneskjema hvor du skriver under på at du er ansvarlig for alt du låner. Lærebøkene låner du for et skoleår.

Låneregler:

 Skolebibliotekene i Nordland fylke har felles låneregler.

Stille lesesal:

På biblioteket på Vestmyra har vi og en stille lesesal der du kan gjøre lekser osv.