- Voksne elever er en stor ressurs

Klikk for stort bildeUtdanningsråd Sandra i samtale med voksenelevene Sharif og Tiblets på Fauske videregående. Trond-Erlend Willassen Den nye fylkesråden for utdanning i Nordland, Sandra Tønne (Ap), møtte en voksenklasse i helse- og oppvekstfag på Fauske videregående skole nylig  og lovet full innsats for voksnes opplæring i tiden fremover.

Et enstemmig fylkesting vedtok i fjor at voksne (fra det året de fyller 25 år), ikke skal søke inntak til vanlige videregående skoler, men skal søke videregående opplæring for voksne.

Vil bruke 9 millioner

-Dette gir bedre muligheter for å tilpasse opplæringen til elevenes behov, sier fylkesråd Sandra Tønne. Hun legger til at fylkeskommunens utdanningsavdeling har hatt klar fokus på å utvikle tilbudet for voksne det siste året. Frem mot 2022 skal det brukes om lag 9 millioner kroner til dette formålet

Klikk for stort bildeRektor Roger Risse Kristensen (øverst til venstre) har barte godt å si om voksenklassen. Trond-Erlend Willassen Ordinære klasser

Arbeidet har med etablering av voksentilbud har vært ledet av seksjonsleder Inga-Lill Sundseth. I løpet av høsten er det opprettet tre ordinære klasser i helse og oppvekstfag på henholdsvis  Sandnessjøen - , Fauske -, og Vest-Lofoten videregående skole. 85 % av søkerne til disse er minoritetsspråklige.

Samlingsbaserte tilbud

Det er også etablert flere samlingsbaserte tilbud, hvor elevene samles til undervisning i perioder:

•          Vg1 Bygg og anleggsteknikk, Mosjøen vgs, 15 plasser

•          Vg1 Elektro, Polarsirkelen vgs, 12 plasser

•          Vg1 TIP, Bodø vgs, 12 plasser

•          Vg1 Restaurant og matfag, Narvik vgs, 12 plasser

Når det gjelder oppretting av steds- og samlingsbaserte tilbudene vurderer vi kriterier som søkernes behov, arbeidslivets behov for arbeidskraft, geografiske hensyn (I hvilken region hovedtyngden av søkerne er bosatt, lærerkapasitet og ledig lokaliteter ved skolene, sier Sundseth.

Klikk for stort bildeKontaktlærer Merete Josefsen sammen med Zahra og Letina. Trond-Erlend Willassen 600 på Nettskolen i Nordland

Det største voksenopplæringstilbudet er Nettskolen i Nordland, med om lag  600 deltakere innen en rekke fag (se oversikt nederst i saken). Det praktiseres rullerende opptak

- Det er viktig å presisere at nettskolen ikke er en tilfeldig portal du går inn på for å lese eller gjøre oppgaver. Nettskoletilbudet er et lærerstøttet tilbud, sier Inga Lill Sundset.

Nasjonalt forsøk

Nordland deltar også i et nasjonalt forsøk med modulstrukturert fag- og yrkesopplæring for voksne. Forsøkene med modulisert opplæring er regjeringens hovedsatsing for å møte dagens og fremtidens behov for kvalifisering og varig tilknytning til arbeidslivet. Målgruppa her er voksne med fullført grunnopplæring men uten varig tilknytning til arbeidslivet. Det er egne læreplaner for minoritetsspråklige. Hensikten med dette forsøket er å få flere voksne som mangler kompetanse til å delta i videregående opplæring. I Nordland utvides  forsøket fra 45 deltakere i dag til en målsetting på 190 deltakere i kommende år, fra Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Salten. Utvidelsen innebærer også et samarbeid med kommuner i disse områdene om å kombinere grunnskoleopplæring og fag- og yrkesopplæring for en del av deltakerne.

- En fantastisk gjeng!

Voksenklassen i helse og oppvekstfag på Fauske videregående består av 15 elever og kommer fra Eritrea, Sudan, Somalia, Syria og Afghanistan. Elevene er bosatte i Bodø og på Fauske.

Rektor Roger Riise Kristensen gir klassen masse skryt.

- De er flinke elever som har tatt store skritt faglig og språklig. Vi er rett og slett stolt av dem.

Klikk for stort bildeSaba, Gidey og Sharif forteller om et svært godt vennskap i klassen. Trond-Erlend Willassen  Omsorgsfulle

- De er også veldig flinke til å ta vare på og vise omsorg både overfor hverandre og meg, sier kontaktlærer Merete Josefsen.

- De har svært lite fravær og er noen fraværende på morran så hiver de seg på telefonen for å høre om klassekameraten er blitt syk. Det er rett og slett flott å jobbe sammen med denne gjengen, sier hun.

Viktig tilbud

Når vi prater med klassen er det ikke vanskelig å skjønne hvor viktig dette skoletilbudet er for dem. Ved siden av å være starten på en utdanning, betyr skolen og klassen også veldig mye sosialt.                               

- Hadde jeg ikke vært her ville jeg vært ensom. Å være en del av klassemiljøet er flott, jeg trives veldig godt, sier Letina fra Eritrea.

- Her lærer vi norsk og masse om den norske kulturen. Vi lærer også mye av hverandre og om hvordan det er i våre hjemland sier Sharif fra Sudan, som vil bli barne- og ungdomsarbeider. Han har for tiden praksisplass ved Symra dagsenter i Bodø. Sharif er en av to elever som faktisk flyttet fra lenger sør i Norge, for å få gå på skole på Fauske.

Hele familien gjør lekser

Zahra fra Afghanistan vil bli helsesekretær, men vansker med å få praksisplass gjør at hun kanskje må skifte utdanningsplaner.

- Jeg har to barn i skolealder og vi må le litt når vi alle tre sitter sammen hjemme og gjør lekser til neste dag, det er sikkert ikke mange familier som har det sånn, sier hun med et stort smil.

Klikk for stort bildeFylkesråd Sandra Tønne og rektor Roger Riise Kristensen ved kaffebordet like før jul sammen med Selamawit og Gidey. Trond-Erlend Willassen    

Oversikt tilbud i nettskolen:

Studieforberedende/fellesfag                             Yrkesfag -programfag 

Norsk Vg1,2,3sf/yf/pb(139+80)                          Helse- og oppvekstfag Vg1 (69) 

Engelsk Vg1 sf/yf(100)                                       Helsefagarbeider Vg2 (62)    

Matematikk P Vg1,2,3 sf/yf/pb(129)                   Barne-og ungdomsarbeider Vg2 (38)    

MatematikkT Vg1 sf(10)                                   (Ambulansefag Vg2) (10) avventer ny struktur      

Matematikk R1, R2 (Vg2,Vg3) (20, 10)               Helseservice Vg2 (35)      

Naturfag Vg1,2,3 sf/yf/pb(94)                            Helsesekretær Vg3 (med 6 samlinger) (8+8+8)          

Fysikk Vg2 (Fy1) (13)                                       TannhelsesekretærVg3 (med 6 samlinger) (12)      

Samfunnsfag Vg1 sf, Vg2 yf(90)                       ApotekteknikerVg3 (med 6 samlinger) (12)       

Historie Vg3 pb(89)                                           Service og samferdsel Vg1 (15)         

Fransk nivå III (maks 25)                                   Salg,service og sikkerhet Vg2 (10)   

Tysk nivå III (maks 25)                                     AgronomVg2/Vg3 (20), 6 samlinger  

Spansknivå III (maks 25) 41                             Teknikkog industriell produksjon Vg1/Vg2, 5 saml. (12)

DVM (matematikk 1T) (maks 192)                    Restaurant –og matfagVg1/Vg2 (12)

EL-energi Vg2 (12)