Råd og informasjon om coronavirus

Klikk for stort bilde Fylkeskommunen følger situasjonen rundt utbruddet av Coronaviruset daglig. Vi har tett dialog med fylkesmannen og helsemyndighetene, og har delt relevant informasjon til alle skolene. Fylkeskommunen forholder seg til og følger rådene som helsemyndighetene til enhver tid gir. Ledelsen ved skolene vil gjøre rutinemessig risikovurdering av eventuelle utenlandsreiser, basert på Utenriksdepartementets reiseråd. Har dere spørsmål, ta kontakt med skolens rektor.

Skolens kriseledelse vil være forberedt hvis vi skulle bli ekstra utsatt for Coronaviruset.
Det vil blant annet bli kjøpt inn ekstra med desinfeksjonsmiddel som blir satt ut rundt omkring i byggene.
I tillegg kan dere se denne informasjonsvideoen som Helsedirektoratet har laget; https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA&feature=youtu.be
Dette tiltaket er viktig for å forebygge smittespredning på skolene.

Se også Folkehelseinstituttets råd og informasjon.

Klikk for stort bilde