Oppstart 17. august 2020

På grunn av Korona-epidemien vil årets skolestart bli noe annerledes enn tidligere.
Felles samlinger for VG1 , VG2 og VG3 i auditorie på avd. Vestmya går vi bort fra pga smittevernhensyn.

Elevene skal møte direkte på sitt område, klasserom. Klassekontaktene og avdelingslederne vil ta i mot dere og organisere dette på best mulig måte.

Tidspunktene for oppmøte er de samme som tidligere opplyst, mandag 17.08:
VG1 kl. 09.00
VG2 kl. 10.00
VG3 kl. 11.00

Elever på VG2 Anleggsteknikk, VG2 Arbeidsmaskiner og VG3 Anleggsmaskinmekaniker skal møte direkte på avdelingen på Søbbesva.

Alle øvrige elever møter på avdelingen på Vestmyra.

Skolen vil ha ansatte utenfor skolebyggene på mandags morgen som vil informere elevene om hvilken inngang de skal bruke, hvilket klasserom de skal gå til og hvilket smittverntiltak de må utføre før de går inn i bygget.

Regelverket sier at den som ikke møter frem og ikke har varslet forsinkelsen til skolen, kan miste elevplassen. 

Se også Skolestart for mer info om oppstarten.