Informasjon om skoleskyss

Når skolene skal åpnes i løpet av uke 20 vil bussene og den øvrige rutetrafikken gå i henhold til ordinært oppsatte rutetider. Men med endel smitteverntiltak.

Se hele skrivet fra Nfk (PDF, 175 kB).

Info vil også bli sendt ut på Transponder.