Informasjon fra Politiet omkring håndteringen av trusselmeldingene

Til foreldre og elever ved de videregående skolene i Nordland

Siden i fjor sommer har det blitt fremsatt et stort antall trusler mot skoler i Norge, også i Nordland. I januar har antallet steget kraftig. Truslene har blitt publisert i flere forskjellige sosiale medier.

Les hele informasjonsbrevet. (PDF, 64 kB)