Foreldremøte for elever som er hybelboere

Klikk for stort bilde Tidspunkt: Søndag 16.08.20 kl. 16.30 – 18.00
Sted: Fauske videregående skole Vestmyra, Gymnasveien 5.

Foreldre og foresatte til elever som skal begynne på Fauske videregående skole
høsten 2020- og som skal bo på hybel - inviteres til foreldremøtet sammen med
sine elever.
Det gis orientering bl.a. om skolen, om fraværsrutiner og - konsekvenser,
Lånekassen, iSkole og Fauske VGS sine tilbud på ettermiddags- og kveldstid
gjennom skolens Elev- og lærlingetjeneste.
Elevtjenesten vil være til stede for å orientere om sine tilbud.
Etter møtet er det anledning til samtale/spørsmål.
Velkommen.


Med vennlig hilsen
Roger Riise Kristensen
rektor

Atle Borøy
elevinspektør

Se også Skolestart for mer info om oppstarten.