Alle videregående skoler på rødt nivå

Hei, elever, foresatte og ansatte!
Regjeringen har lagt alle videregående skoler på rødt nivå.
Skolen har en beredskapsplan for rødt nivå, men vil ikke være klar til å iverksette denne fra i morgen tidlig av. Elevene må derfor være hjemme i morgen, og vil bli innkalt av kontaktlærer til digitalt møte mellom 12.00 - 14.00 hvor nærmere orientering om skoleplan framover vil bli gitt.
Mvh
Rektor