Når skolene skal åpnes i løpet av uke 20 vil bussene og den øvrige rutetrafikken gå i henhold til ordinært oppsatte rutetider. Men med endel smitteverntiltak.

Se hele skrivet fra Nfk (PDF, 175 kB).

Info vil også bli sendt ut på Transponder.

Mange lurer på hva dere har lov til å gjøre i russetiden på grunn av korona.

 Fylkeskommunen følger situasjonen rundt utbruddet av Coronaviruset daglig. Vi har tett dialog med fylkesmannen og helsemyndighetene, og har delt relevant informasjon til alle skolene. Fylkeskommunen forholder seg til og følger rådene som helsemyndighetene til enhver tid gir. Ledelsen ved skolene vil gjøre rutinemessig risikovurdering av eventuelle utenlandsreiser, basert på Utenriksdepartementets reiseråd. Har dere spørsmål, ta kontakt med skolens rektor.

 

Til foreldre og elever ved de videregående skolene i Nordland

Den nye fylkesråden for utdanning i Nordland, Sandra Tønne (Ap), møtte en voksenklasse i helse- og oppvekstfag på Fauske videregående skole nylig  og lovet full innsats for voksnes opplæring i tiden fremover.

I utgangspunktet er dette et frivillig arrangement, og det er opp til hver klasse/klassens lærere om det er rom og tid for å ta av undervisning til deltakelse og eventuelt hvor mye tid en vil bruke. 

  Nyskapningen «Lærlingrådet i Nordland» skal fremme lærlingenes rettigheter og  bidra til en trygg læretid.

Mandag 2.september skal vi ha valgtorg, skoledebatt og skolevalg.

Alt blir på avdeling Vestmyra

 

 

Ansatte starter med noen planleggingsdager i denne uka og elevene starter mandag 19. august.