Regjeringen har endret smittevern-nivået fra rødt til gult fra og med onsdag. Vi følger imidlertid planene som er lagt for rødt nivå ut denne uken, slik at vi får planlagt overgangen til gult nivå godt.

Hei, elever, foresatte og ansatte!
Regjeringen har lagt alle videregående skoler på rødt nivå.
Skolen har en beredskapsplan for rødt nivå, men vil ikke være klar til å iverksette denne fra i morgen tidlig av. Elevene må derfor være hjemme i morgen, og vil bli innkalt av kontaktlærer til digitalt møte mellom 12.00 - 14.00 hvor nærmere orientering om skoleplan framover vil bli gitt.
Mvh
Rektor

 

Hei alle sammen.

Velkommen til nytt skoleår.

Åpningstider: 0730 -1300 på vestmyra og 0730 -1230 på søbbesva.

På grunn av Korona-epidemien vil årets skolestart bli noe annerledes enn tidligere.
Felles samlinger for VG1 , VG2 og VG3 i auditorie på avd. Vestmya går vi bort fra pga smittevernhensyn.

Elevene skal møte direkte på sitt område, klasserom. Klassekontaktene og avdelingslederne vil ta i mot dere og organisere dette på best mulig måte.

Tidspunktene for oppmøte er de samme som tidligere opplyst, mandag 17.08:
VG1 kl. 09.00
VG2 kl. 10.00
VG3 kl. 11.00

Når skolene skal åpnes i løpet av uke 20 vil bussene og den øvrige rutetrafikken gå i henhold til ordinært oppsatte rutetider. Men med endel smitteverntiltak.

Se hele skrivet fra Nfk (PDF, 175 kB).

Info vil også bli sendt ut på Transponder.

Mange lurer på hva dere har lov til å gjøre i russetiden på grunn av korona.

 Fylkeskommunen følger situasjonen rundt utbruddet av Coronaviruset daglig. Vi har tett dialog med fylkesmannen og helsemyndighetene, og har delt relevant informasjon til alle skolene. Fylkeskommunen forholder seg til og følger rådene som helsemyndighetene til enhver tid gir. Ledelsen ved skolene vil gjøre rutinemessig risikovurdering av eventuelle utenlandsreiser, basert på Utenriksdepartementets reiseråd. Har dere spørsmål, ta kontakt med skolens rektor.

 

Til foreldre og elever ved de videregående skolene i Nordland